Statistik Perkara

Lihat Statistik Perkara Tahun 2021

Statistik Penanganan Perkara Tahun 2022 s.d Maret 2022

Perkara Sisa Perkara Tahun 2021
Perkara Masuk Tahun 2022
Perkara Putus Tahun 2022
Sisa Perkara
Persentase
PERDATA 9 80 72 17  80,90 %
PIDANA BIASA 9 44 45 8  84,91 %
PIDANA ANAK 1 2 3 0 100 %
PIDANA TIPIKOR 0 8 7 1 87,50 %
Statistik Penanganan Perkara Perdata Tahun 2022
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah PerkaraPutus Sisa Perkara
1 Januari 9 17 10 16
2 Februari 16 21 11 26
3 Maret  26 24  29  21
4 April  21  18  22  17
5 Mei  17
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12  Desember
TOTAL Perkara 80 72
%
Statistik Penanganan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Anak Tahun 2022
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  KET
1 Januari 10 16 15  1 pidana anak
2 Februari 11 5 10  1 pidana anak
3 Maret 6  13  9  sisa 10
4 April  10  12  14  8
5 Mei  8
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Total Perkara 46 48
Persentase Penyelesaian %
Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022
No Bulan Sisa Perkara Sebelumnya Jumlah Perkara Masuk Jumlah Perkara Putus  Sisa Perkara
1 Januari 0 2 0  2
2 Februari 2 4 1  5
3 Maret 5  1  5  1
4 April  1  1  1  1
5 Mei  1
6 Juni
7 Juli
8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Total Perkara 8 7
Persentase %